Sản phẩm hoa giấy

30.000 

Hoa hồng  đơn  2 loại 

 Hoa hồng bó đơn 20k/bông