Hoa Oai Huong

12.000 

Hoa oải hương (Lavender)

Cành lẻ 10,000 cành

Lọ tùy theo số lượng bông từ 70,000 đến 20,000/lọ