Lịch cung hoàng đạo

120.000 

Do 1 bạn Khiếm Thính vẽ toàn bộ, đây là một bộ lịch thiết kế độc đáo, phá cách rất phù hợp với giới trẻ