Sản phẩm bờm cặp tóc

30.000 

Tùy theo từng loại, có thể nhận hàng theo mẫu trên mạng. Giá dao động tùy theo độ khó dễ cảu sản phẩm

 

Dây buộc tóc/ cặp tóc : 15k/ cái  đến 20 k/cái

Bờm: từ 50k/cái đến 70k/cái