Lớp hướng nghiệp

LỚP HƯỚNG NGHIỆP!

Lớp hướng nghiệp dành cho các bạn khiếm thính không chỉ có cuối tuần mà còn có một buổi trong tuần cố định dành cho 10 bạn Khiếm thính lớp kỹ năng sống ở Trường PTCS Dân Lập Điếc Hà Nội.

 

Với độ tuổi dao động từ 14 đến 32 , các bạn chăm chú nhìn các cô hướng dẫn và cố gắng hoàn thiện sản phẩm của mình

 Mặc dù các ban không nghe rõ các cô vẫn rất tận tình chỉ cặn kẽ, dù rào cản về ngôn ngữ với nhóm đối tượng này, tuy nhiên đã có sự phối hợp từ  các cô giáo đi cùng các bạn để phiên dịch và cùng hướng dẫn giúp các con

Mỗi bạn được nhận sản phẩm mình làm sau buổi học

https://www.facebook.com/HoiChaMeTreKhiemThinhVietNam/

Nhìn các bạn háo hức khi nghe các cô nói :” Nếu làm đẹp sẽ được nhận sản phẩm về làm và được trả lương”, She+ tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa để có thể mở nhiều lớp hướng nghiệp phù hợp với đam mê, khả năng của các em cũng như kết nối với các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội việc làm cho các bạn Khiếm Thính trên toàn Việt Nam./.

 

# Shelophuongnghiepchonguoikhiemthinh