Mục tiêu

Liên kết hỗ trợ giúp đỡ trẻ khiếm thính, phụ huynh trẻ khiếm thính Việt Nam

1. Liên kết tìm kiếm

Liên kết tìm kiếm các nguồn hỗ trợ thiết bị trợ thính cho các gia đình khó khăn và thu nhập thấp. Kết nốiđể tổ chức các hoạt động cộng đồng, các lớp học kỹ năng cho trẻ khiếm thính, tư vấntập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, vai trò và kỹ năng nuôi dạy và đảm bảo quyền của trẻ khiếm thính cho các phụ huynh tại các tình thành trên Việt Nam (đặc biệt những vùng xa xôi và khó khăn)

2. Kết nối các chương trình

Kết nối các chương trình đo khám thính lực, hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt, hỗ trợ thiết bị sách học cho các trẻ khiếm thính và các trung tâm giáo dục trẻ khiếm thính. Hỗ trợ học bổng, học phí hoặc tiền sinh hoạt phí cho các trường hợp khó khăn để các con có một cơ hội tốt hơn học tập và hòa nhập cộng đồng.

3. Đào tạo các kỹ năng xã hội

Đào tạo các kỹ năng xã hội, các lớp học kỹ năng học đường, các lớp học sáng tạo nghệ thuật, làm đồ thủ công

4. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm

Tạo sân chơi hữu ích thực tiễn thông qua các hoạt động định kỳ, các hoạt động theo các sự kiện lớn và các hoạt động hòa nhập cộng đồng cho trẻ khiếm thính

5. Mở các lớp hướng nghiệp

Mở các lớp hướng nghiệp dạy nghề, các lớp kỹ năng sống, kỹ năng công việc để giúp trẻ khiếm thính lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình khi trưởngThông tin liên hệ (như hiện tại)

6. Kết nối các dịch vụ

Kết nối các dịch vụ hỗ trợ trẻ khiếm thính, tổ chức các buổi chia sẻ online hoặc các buổi hỗ trợ can thiệp từ xa

7. Tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm

Tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm kiến thức, nâng cao năng lực nhận thức của phụ huynh để nuôi dạy trẻ khiếm thính tốt nhất, đồng hành cùng trẻ khiếm thính và có định hướng không chỉ trong việc phát triển ngôn ngữ mà cả trong chặng đường học tập, phát triểntâm sinh lý của trẻ và cho đến lúc con trưởng thành

8. Xây dựng các hoạt động tư vấn

Xây dựng các hoạt động tư vấn chuyên môn liên quan đến trẻ khiếm thính và thiết bị trợ thính, các lớp dạy ngôn ngữ ký hiêu cho phụ huynh có con dùng NNKH.