Mục tiêu

Gây quỹ, tiếp nhận ủng hộ tài chính, liên kết tìm kiếm sự hỗ trợ : giúp đỡ trẻ khiếm thính, người khiếm thính – tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực kỹ năng hỗ trợ phụ huynh đồng hành và nuôi dạy trẻ khiếm thính

Liên kết tìm kiếm kết nối các nguồn hỗ trợ tài chính để:  tổ chức các hoạt động hỗ trợ trẻ khiếm thính hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ thiết bị trợ thính cho trẻ khiếm thính có gia cảnh khó khăn và gia đình có thu nhập thấp không thể mua được thiết bị trợ thính để giúp trẻ nghe được; tổ chức các hoạt động, các lớp học kỹ năng mềm, kỹ năng học đường, kỹ năng sống để giúp trẻ khiếm thính có thể hòa nhập cộng đồng, được đi học,và được thực hiện quyền sinh tồn như những trẻ bình thường khác; tổ chức các hoạt động hướng nghiệp giúp trẻ khám phá ra năng lực và các kỹ năng của mình để trẻ khiếm thính khi đến tuổi trưởng thành có một cuộc sống độc lập.Tổ chức các lớp học tập huấn chia sẻ thông tin, kiến thức kỹ năng giúp bố mẹ trong hành trình đồng hành nuôi dạy trẻ khiếm thính.

2. Kết nối các chương trình

Kết nối tổ chức các chương trình đo khám thính lực, hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt, hỗ trợ thiết bị sách học cho các trẻ khiếm thính và các trung tâm giáo dục trẻ khiếm thính tại các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam. Hỗ trợ học bổng, học phí hoặc tiền sinh hoạt phí cho các trường hợp khó khăn để các con có một cơ hội tốt hơn học tập và hòa nhập cộng đồng.

3. Đào tạo các kỹ năng xã hội

Đào tạo các kỹ năng xã hội, các lớp học kỹ năng học đường, các lớp học sáng tạo nghệ thuật, làm đồ thủ công; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng công việc

4. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm

Tạo sân chơi hữu ích thực tiễn thông qua các hoạt động định kỳ, các hoạt động theo các sự kiện lớn và các hoạt động hòa nhập cộng đồng cho trẻ khiếm thính

5. Mở các lớp hướng nghiệp

Mở các lớp hướng nghiệp dạy nghề, các lớp kỹ năng sống, kỹ năng công việc để giúp trẻ khiếm thính lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình khi trưởng thành.

6. Kết nối các dịch vụ

Kết nối các dịch vụ hỗ trợ trẻ khiếm thính, tổ chức các buổi chia sẻ online hoặc các buổi hỗ trợ can thiệp từ xa

7. Tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm

Tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm kiến thức, nâng cao năng lực nhận thức của phụ huynh để nuôi dạy trẻ khiếm thính tốt nhất, đồng hành cùng trẻ khiếm thính và có định hướng không chỉ trong việc phát triển ngôn ngữ mà cả trong chặng đường học tập, phát triển tâm sinh lý của trẻ và hướng nghiệp tìm kiếm cơ hội việc làm cho trẻ khiếm thính khi đến tuổi trưởng thành

8. Xây dựng các hoạt động tư vấn

Xây dựng các hoạt động tư vấn chuyên môn liên quan đến trẻ khiếm thính; dịch vụ hỗ trợ trẻ khiếm thính; tư vấn phương pháp tiếp cận giao tiếp và  thiết bị trợ thính phù hợp và định hướng phù hợp với từng trẻ và gia đình trẻ; tổ chức các lớp học ngôn ngữ ký hiêu cho phụ huynh có con dùng NNKH;