Hồng Giấy Lẵng và Bó

Tùy theo nhu cầu, các dịp khác nhau bạn có thể đặt lẵng to nhỏ theo mầu sắc  tùy theo số lượng bông dao động từ 180k/lẵng (12 bông) và nhiều hơn theo số lượng hoa

Hồng bó 3 bông nhẹ nhàng thanh lịch dễ tặng cho mọi dịp: 50k/bó