Sứ mệnh

Sứ mệnh: “ Mang lại cho người khiếm thính cuộc sống tốt đẹp hơn”

HLCS Vietnam Co., Ltd là một doanh nghiệp xã hội Việt Nam với sứ mệnh mang đến cho Người khiếm thính (bao gồm cả trẻ em) một cộng đồng kết nối chia sẻ trải nghiệm học tập, cuộc sống, các hoạt động hữu ích giúp người khiếm thính rút ngắn khoảng cách khác biệt, nâng cao các kỹ năng hòa nhập xã hội cũng như các hoạt động  và giải pháp hướng nghiệp để trở thành người độc lập, sống có ích cho chính bản thân mình và cho xã hội.

HLCS Vietnam Co., Ltd sẽ liên kết với các cá nhân, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp xã hội , tìm kiếm các cơ hội cho Trẻ Khiếm Thính nói riêng và Người Khiếm Thính nói chung để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho đối tượng kém may mắn này trong xã hội, để họ có thể khám phá ra các khả năng của mình, định hướng cho trẻ khiếm thính lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo nếu các em có khả năng hoặc các nghề phù hợp với khả năng của trẻ khi trưởng thành. Hợp tác cung cấp các giải pháp hướng nghiệp, cung ứng giới thiệu các sản phẩm của người khiếm thính Việt Nam ra thị trường (trong nước và ngoài lãnh thổ), các giải pháp hai chiều cho cả Người Khiếm thính và các Doanh nghiệp Xã Hội, các tổ chức, đặc biệt với các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.