XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI THỜI ĐẠI MILLENNIAL

Doanh nghiệp xã hội thường được nhận diện như một mô hình “lai” (hybrid) giữa loại hình tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận và doanh nghiệp. Tích hợp giữ mục tiêu từ thiện truyền thống và mục tiêu kinh doanh thuần túy, loại hình DNXH đặc biệt có triển vọng trong thời đại của thế hệ sống có trách nhiệm MILLENNIAL.

Lý giải cho xu hướng phát triển của doanh nghiệp tạo tác động xã hội, chị Phạm Kiều Oanh giám đốc CSIP giải thích “Thế giới đã chuyển từ mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) sang mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Các vấn đề không chỉ nằm ở nhóm yếu thế như người nghèo, phụ nữ và trẻ em, mà những vấn đề như biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đã tác động đến toàn bộ các quốc gia và tất cả các nhóm”.

Thế hệ trẻ, bao gồm thế hệ Y và Z, được dự báo sẽ chiếm hơn 50% lực lượng lao động Việt Nam trong vòng một thập niên tới, là thế hệ tiêu dùng có trách nhiệm. Lãnh đạo của các doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam phần lớn là những người trẻ tuổi trong khoảng 25-44 tuổi, chiếm gần 60%.

Theo báo cáo của Nielsen. “Những người thế hệ Y sẵn sàng trả giá cao hơn cho những sản phẩm bền vững”. “Những người thế hệ Y mong muốn tạo ra sự khác biệt, do đó họ sẵn lòng kết hợp giữa việc làm kinh doanh và tạo ra tác động xã hội”- chị Oanh chia sẻ thêm.

Nguồn: https://nhipcaudautu.vn/song/doanh-nghiep-hybrid-3328647/

She+ tự hào là một doanh nghiệp xã hội với mục tiêu phát triển bền vững vì Người Khiếm Thính – một trong các đối tượng yếu thế tại Việt Nam!

 

She+, Doanh Nghiệp Xã Hội Vì Người Khiếm Thính Việt Nam,  cam kết và hướng tới các sản phẩm thân thiện với môi trường và phù hợp với Văn hóa dân tộc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *